Vi besøger Vig Kirke, i Odsherred i 2016

18-10-2016 Kirkefotos. Tryk på billederne og se dem større:

I forbindelse med vores ferie i Odsherred besøgte vi Vig Kirke,
en smuk dag, hvor der bl.a. var bryllup i kirken. 
Vig Kirke i Odsherred
Gl Nykøbingvej 2, 4560 Vig 
Brudekareten var en fin gammel folkevogn. 
Vig Kirke blev bygget i 1100-tallet med rå og kløvede marksten,
men allerede i begyndelsen af 1200-tallet blev koret revet ned og genopført som et større rum. 
Igen i 1400-tallet skete der store ombygninger og udvidelser, men disse blev foretaget i munkesten. 
De mest markante ændringer af hele kirken skete
ved en væsentlig forhøjelse af mure og tårn og bygningen af hvælv i kirkerummet 
De forskellige bygge-materialer 
bemærker man dog ikke,
da hele kirken er hvidkalket i dag.
Smuk skulptur,
over kirkegårdens fællesgrav

På fællesurnegravens areal er der i 1979 opstillet en smuk skulptur,
produceret af  billedhuggeren Hans Olsen. 

Vi står her i en nyere del af kirkegården. 
Medens vi venter på at brylluppet i kirken bliver overstået,
så kan vi bruge tiden på nogle detaljer på kirkegården. 
Sikkert noget af gartnerens ramedier. 
Port til kirkegården her mod øst. 
Nu kommer bryllups-gæsterne ud fra kirken. 
Og brudeparet bliver fotograferet,
også af os, men det bemærker de nok ikke da vi står langt væk med store teleopjektiver. 
Der var en masse børn, nok fra en fodboldklub, som stod og holdt fodboldte op i luften,
det så festligt ud! 
Folk begyndte at forlade stedet, og præsten gik hjem, men vinkede dog lige til os da hun gik forbi. 
Så blev der endelig mulighed for at vi kunne tage nogle billeder inde fra selve kirken.
Her er vi kommet ind i våbenhuset. 
Inde fra kirken lyder der smukt klaverspil -
Altertavlen med malet årstale 1650 er udført af Lorenz Jørgensens værksted 
Der står et flygel i kirkens kor, og her sidder en ung pianist og spiller smukt. 
Døbefonden er romansk og af granit.
 Foden er af mere grovkornet sten end den rødlige kumme.
I dåbsfadet er der indridset årstal 1630,
og har i bunden indgraveret fremstilling af Jesu dåb, der allerede i 1918 var meget udvisket.
Dåbsfadet er stort og fremstillet sf tin. 
Prædiestolen er fra omkring 1590
I 1923 blev prædikestolen flyttet nærmere vinduet til den nuværende plads. 
Degnestolen, der nok har stået der hvor trappen til prædikestolen står nu,
er et fantastisk flot stykke billedskærearbejde. Stolen er fra midten af 1600-tallet.
PS. der står desværre en varm forstærker og damper lidt, det må vi leve med. 
Til venstre for alteret, på nordvæggen er opsat et korbuekrucifiks.
Figurgruppen er i egetræ med den korsfæstede Kristus flankeret af Maria og Johannes. 
Kirkens orgel. 
Kirkens skib 
.

Vi er så tilbage i våbenhuset, på vej ud af kirken. 
Vi forlader kirkens område af den store port, so jo står åben efter "Brudekareten" 
Og vi tager lige et billede af byens smukt anlagte gadekær. 
 Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*