Vi besøger Uvelse Kirke i Nordsjælland 2010

16-06-10
Lige overfor Nr. Herlev kirke, står et skilt til Uvelse!?? -
Og selv om vi vel i bund og grund er Nordsjællædere,
så er det ikke et sted vi kender meget til så - 
Nå men Uvelse ligger lidt syd for Hillerød, man er rigtig ude på landet. 
Kirke er opført i slutningen af 1100-tallet og er en ypperlig repræsentant
for Valdemartidens teglstensarkitektur. Ved sin charmerende lidenhed,
særprægede detaljer og fortrinlige håndværk, har den påkaldt sig kunsthistorsk interesse.
Om kirkens bygherre vides intet bestemt.
Men et godt bud kunne være Sune Ebbesøn, en stormand af Hvideslægten.
Skriver man på Kirkens Hjemmeside. 
Vi går en tur rundt om kirken. 
Opslaget ved indgangen til kirkegården. 
Vi syntes det er en meget flot lille kirke,
som vi er glade for at vi besluttede at vi ville besøge. 
Tårnet har en lidt utraditionel facon, med et rektangulært grundplan. 
Kor-apsis og nyere sideskib. 
Sideskibet er tilbygget i 1742, hvor Uvelse blev indlemmet i et rytterdistrikt.
Det er bygget af gule brændte mergelsten,
til forskeld for resten af kirken der er af brændte rødlers munkesten. 
På dette billede kan man rigtig se forskælden på den røde munkesten,
og den meget mindre og stadig brugte mursten, her i bræmdt mergel, (gule sten). 
Kirken var aflåst, så det blev til et enkelt billede ind ad et vindue 
Vi finder andre vinkler på kirken udefra. 

Vi vil også lige se lidt på "omgivelserne" 
Bag kirken er der en større parkeringsplads, herfra kan man rigtig se Kirkens kapel 
Som er godt gæmt væk imellem store træer 
Kirkekontor og menighedshus? 
Vi forlader Uvelses smukke lille kirke. 
Kirkens hjemmeside: Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*