Skt. Nicolai Kirke i Skælskør, 2010

04-10-2010
Vi besøger Skt. Nicolai Kirke i Skælskør i efteråret 2010.
Da vi var på havnen i Skælskør netop da solen sendte sine sidste varme stråler
ind over byen før den gik ned, var det meget fristende og nærliggende
at lave et "postkort-lignende" billede af kirken og byen. 

Sonja og Mulle er allerede på vej til vores gæstevisit af Skt. Nicolai Kirke i Skælskør.
Kirken menes at være opført i Valdemar Sejrs tid 1202 til 1241. 
Kirkens sydside er næsten pakket ind i bevoksning,
det kan være svært at se hvor kirkegården stopper og kirken begynder,
det er meget smukt!
Kirken hører under Danmarks vejkirker 
Men det kan være svært at fotograferer på denne årstid, det går nok bedre til vinter. 
Den gamle latinskole i Gammelgade ligger bygget sammen
med muren omkring Skt. Nicolai´s gamle kirkegård.
Hvor gammel bygningen er, vides ikke, der nævnes både omkring 1450 og 1550.
I 1537 bestemte kirkeordinansen, at der skulle være latinskole i alle købstæder.
I 1739 blev de fleste nedlagt bl.a. Skælskørs. 

Indgangsdøren i vestgavlen i tårnet var åben 
Så vi gik ind i den ret store kirke. 
Kirkerummet er ikke særligt fremkommeligt, da der er en række store søjler i midten,
som i bedste fald ger det umulig at se alter og prædikestol fra en stor del pladser. 
Vi prøver at sætte os på en tilfældig stolerække, og herfra kan du se problemet.
Skt. Nicolai Kirke er karakteristisk ved at rummet er toskibet - opdelt af svære piller. 
Længere fremme i kirkeskibet, er der noget bedre udsyn
bl.a. til den rigt udskåret prædikestol fra 1630. 
Der var gang i et eller andet, idet der bl.a. stod en lille stige i koret. 
Døbefont af gotlandsk sandsten fra 1300-tallet. 
Kirken råder over et smukt lille orgel.
kirken har 3 kirkeskibe - hvoraf 2 af modellerne har været hjemmehørende i Skælskør. 
Kirkeskibet " Sct. Nicolaus " der blev ophængt i kirken
ved en højtidelig palmesøndag 1855 er forfærdiget af skipper Rasmus Hansen.
Vi ved ikke med sikkerhed hvilket af de 3 kirkeskibe der er tale om. 
Ude i tårnet/våbenhuset, står denne smukke gamle blok/insamlingsbøsse 
Udskåret Maria statue af træ fra 1400-tallet. 
Der står også en stentavle, tilsyneladende med en række præster? 
På siden af kirkeskibet er rejst to meget store støtter, så muren ikke skrider ud. 
Den sydlige støtte er næsten helt overgroet af vildvinen,
den nordlige støtte, som ses herover er jo i skygge, og står som den er bygget. 
Det er en særpræget kirke, som vi håber på at vi kan finde nogle optegninger om.

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*