Vi besøger Ruds Vedby Kirke en aften i Juni 2011

04-07-2011
Udenfor kirkemuren ved Ruds Vedby Kirke står denne sten,
teksten på stenen fortælle hvad den står der for. 
Vi er på besøg en tidlig aften  i juni 2011,
så vi tager et par billeder af kirken i den lave varme aftensol. 
Kirken er grundlagt i den romanske tid, opført i kampesten.
I den gotiske tid har man fortaget en kort forlængelse af kirken mod vest,
samt nedrevet koret og forlænget skibet mod øst.
I kirken indbyggedes hvælvinger, på vestsiden rejstes et tårn,
og der byggedes våbenhuse både mod nord og syd. 
Tårnet er udstyret mod våbenskjoldet for slægten Rud.
Endelig byggedes ved østgavlen et sakristi med tøndehvælving.
Kirken blev restaureret i 1859. 
I 1769 opførtes på nordsiden et gravkapel i rokokostil for familien Barner på Vedbygaard.
Dette er siden omdannet til ligkapel, og de der placerede kister er flyttet til
en kælder under kapellet. 
Vi går en tur rundt om kirken så godt det nu kan lade sig gøre,
for at se den lidt fra alle vinkler. 
Solen står lavt og varmt! 
Ruds Vedby Kirke
Rudsgade 15c * 4291 Ruds Vedby
Telefon: 5826 1435 


Indkørsel til Herregården Vedbygaard 

Herregården Vedbygaard 

Tilbage til

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*