Vi besøger Reerslev Kirke en tidlig aften i Juni 2011

05-07-2011
Den ældste del af Reerslev Kirke er skibet og en del af koret, opført i romansk stil
og dermed i den romanske periode fra 1100-tallet.
I senmiddelalderen er koret forlænget, og tårn og våbenhus er bygget til.
Derefter er nord-kapellet og til sidst sakristiet bygget. 
Reerslev Kirke ligger i landsbyens udkant på en skrånende højning,
der mod sydøst falder brat mod en tidligere mølledam og å. 

Udenfor kirkemuren står denne sten med teksten:
1920
Sønderjylland
Brudt og Delt
Kan atter vorde helt
Rejst af folk i Reerslev Sogn. 
Nyere bygning med bl.a. toiletter. 
Kirkegården har bevaret sine gamle grænser, idet en assistenskirkegård
blev anlagt i 1873 på jord, som til dels tilhørte præstegården. 
Vi går ind på den oprindelige del af kirkegården.
Kirken er desværre lukket, men det er også lidt sent på dagen. 
På kirkens hjemmeside er der smukke billeder fra kirken:
 

Flyvergravstedet
Ud for døren til våbenhuset ses flyvergravstedet, hvor 5 unge engelske flyvere
ligger begravet efter at være skudt ned over Taagerup i 1943. 
Det er ikke de bedste minder sådan en grav vækker til live. 
Vi går en lille tur rundt om kirken. 
Kirken har igennem tiden udviklet sig til et ret kompliceret byggeri. 
Kirkegården er meget smukt holdt! 
Så det er lidt ærgerligt at nærmeste nabogrund ser sådan ud! 
Tilbage til

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*