Vi besøger Pedersborg kirke, i 2012

22-06-12

Tryk for store billeder
Fra Campingpladsen i Sorø var der udsigt til en højt beliggende kirke
i den modsatte emde af Pedersborg Sø.
Det var Pedersborg Kirke, som vi så fik besøgt ved samme lejlighed. 
Pedersborg Kirke,
Kirkevænget 2A
4180 Sorø 
Pedersborg Kirke og Forsamlingshus 
Højt på denne kunstige bakke ligger Pedersborg Kirke. 
På stedet lå engang en borg, anlagt af hærfører Peder Torstensen. 
Peder Torstensen var en af Valdemar 1. den Stores mest betroede mænd
Peders borg var bygget på en bakke, hvis sider var gjort stejlere
ved at fjerne omkringliggende jord. Mod syd var borgen naturligt beskyttet af sø og mose,
og til de øvrige sider anlagdes en forsvarsvold,
hvoraf især den vestlige del er et velbevaret voldsted. 
Pedersborg Kirkes mure består af materiale fra den gamle nedrevne borg
samt fra en rundkirke, som også lå på bakken.
Der findes i dag rester af rundkirkens mur. 

Mange kunne før hen ikke komme op til kirken  
på grund af helbredsvanskeligheder. 
Et kørelav samlede penge ind til en kirkebakkebil.  
Den blev indviet februar 1997. 
Bilen har indtil nu har kørt 
mere end 11.000 personer til kirken.  
Der er en gruppe af frivillige chauffører  
som har stillet sig til rådighed  
og de vil også gerne køre dig op til kirken.  
Bakkebilen er tilstede ca. ½ time før hver gudstjeneste.

I tårnet hænger to klokker, den største fra 1586, den anden fra 1594, begge støbt i Lúbeck. 
Her oppe fra kirken er der en fantastisk udsikt! 

Kirken har en mængde tilbygninger, som nok er kommet til gennem tiden 

Vi går indenfor i den, trods de mange tilbygninger, forholdsvis lille kirke
Her i våbenhuset hænger poser til de små børn,
så de kan være beskæftiget under gudstjenesten. 


Døbefonten af egetræ er fra Ca. 1650.
Egetræs-krucifiks fra Ca. 1450. 
Døbefonten af egetræ er fra Ca. 1650.
Også den har på foden de fire evangelister og deres symboler.
Det store tinfad og messingfadet er fra 1600- tallet. Dåbskanden af tin er fra 1700- tallet. 

Vi forlader den spændende lille kirke.
Vi kunne vise mange flere billeder af detaljerne i kirkerummet,
men så vil denne side blive alt for lang. 
Vi tager et kik ned til præstegården 


Og ifølge vejskiltet i starten af artiklen, så var der jo lige Forsamlingshuset
der ligger lige på den anden side af voldstedet. Velkommen til Bromme og Pedersborg kirkers hjemmeside.

Tilbage til

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*