Vi besøger Fjenneslev Kirke
mellem Ringsted og Sorø, i 2011

13-06-11
Bag denne kirkegårdsmur, ligger Danmarks nok mest kendte kirke
- Fjenneslev Kirke med de to tårne! -
Fjenneslev Kirke er bygget af Asser Riig (Hvideslægten) i 1100-tallet. 
Det er en af landets mest berømte kirker på grund af sagnet om de to tårne,
der ifølge Saxo er bygget for "Tvillingerne" Absalon og Esben Snare. 
Fjenneslev Kirke ligger på Langtoftevej, 4173 Fjenneslev, midt mellem Ringsted og Sorø 
Sagnet om de to tårne:
Imens Asser Rig og hans hustru, Inge, var ved at bygge den nye kirke,
blev Asser kaldt i krig, og Inge skulle så bygge kirken færdig.
Da Asser steg til hest, bøjede han sig ned og hviskede til Inge:
”Hør du, min kære Fru Inge, føder du mig en søn, da bygger du en kirke med tårn,
føder du mig en datter, da sætter du kun et spir”. 
Her ses kirken fra nordsiden 
Runestenen ved kirketårnene 
 
Kirkeskibet er meget højt set her ude fra. 
Vi går indenfor og konstaterer at der er meget højt til det flade loft. 
Kalkmalerier:
Skibets øst væg og triumfbuen er smykket med kalkmalerier.
Øverst til venstre: "Kongernes tilbedelse" Og øverst til højre: "Flugten til Ægypten"
Nederst til venstre: Stifterbilledet. Nederst til højre er Guds udstrakte hånd. 
Selve kirkerummet er ikke så stort i areal,
Det skyldes, at den er bygget som gårdkirke eller kapel for Hvideslægten,
hvis gård har ligget nord for kirken. 
Dette billede er lånt fra Kirkens egen brochure, da vi kun har nedenfor viste billede. 
Kirken vestparti består af et søjlebårent galleri.
galleriet bæres af polerede granitsøjler, der hviler på rigt udhuggede søjlebaser. 
Trappen op til Galleriet: 
Denne trappe føre op til galleriet, 
der er et synligt slid på trinene, 
og så tror jeg endda 
at disse trin har være udskiftet 
mindst en gang.

Og her oppe fra galleriet er der en flot udsigt over hele kirken 
Kirken har et meget smukt alterparti. Bl.a. Alterbordet er dækket
med en sort plade af belgisk marmor, som er uhyre sjældent!
I Danmark kendes kun en lignende plade fra Søborg Kirkes alterbord i Nordsjælland.
Der er ingen tvivl om at denne plade har været benyttet fra kirken blev bygget ad Fru Inge. 
Prædikestolsdøren med billede af profeten Ezekiel
og bag ham Dommedagsenglen, der opvækker de døde. 
Prædikestolen er fra 1586, oprindelig anbragt som "lektorie-prædikestol" i korbuen. 
Døbefonden har fra indtil efteråret 1998 haft sin plads i koret,
hvor fonden oprindelig har stået her i kirken, vides ikke.
De to dørfyldninger: Luxdorps våben til venstre og Worms til højre. 
Kirkens kapel er opført i røde teglsten, vi ved ikke hvornår kapellet er opført. 
Hvideslægtens hovedgård har ligget lige nord for kirken.
Her er der nu lavet en mindelund for denne slægt.
I denne mindelund er der i 1920 plantet et Egetræ
til minde om Sønderjyllands genforening. 
Mindesten rejs for Asger Ryg (Asger Rig) i Mindelunden
Aftegningerne som dannes af stensætningerne i græsset er for at vise rester
af de aftegninger man foreløbig har fået af den oprindelige gård. 
Vi syntes det er en smuk gestus at man bevare gravmonomenter
fra nedlagte grave på kirkegården, her er et smukt eksempel. 
Vi forlader kirken ad øst-udgangen af kirkegårdsmuren,
hvor vi kunne tage dette smukke billede. 
På den anden side af vejen ligger denne smukke og desværre noget forfaldne ejendom.

15-12-11
Der kom en mail:
Angående historien om Fjenneslev - det er en myte med tvillingetårnene og tvillingefødslen.
H C Andersen fortæller den, ikke Saxo, som levede samtidig med bygningens opførelse.
Man kan tydeligt se, at tårnene er bygget til efter den oprindelige kirke.
kærlig hilsen
Maria Helleberg 
 
 
 
Tilbage til

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen