Vi besøger Fårevejle Kirke i 2016

29-09-2016 Kirkefotos. Tryk på billederne og se dem større:
Sagnet fortæller, at det var fru Inger til Ris, der byggede kirken.
Hun ville bygge den på toppen af en bakke ved landsbyen Ris - ca. 2 km nordvest for Fårevejle by
- men sådan skulle det imidlertid ikke gå. Thi hvad der blev bygget op om dagen, rev troldene ned om natten.
Fru Inger fik da det råd at spænde et par okser for kirkens dør, og på det sted, hvor okserne lagde døren,
kunne hun frit bygge sin kirke uden at blive generet af troldene.
Så snart okserne var blevet sluppet løs, søgte de fra bakkerne ned mod vandet,
og således gik det til, at kirken blev bygget på et næs ud i Lammefjorden. 
Fårevejle Kirke
Fårevejle Kirkevej 35, 4540 Fårevejle 
Kirken blev som sagt bygget på et næs ud i Lammefjorden, og den ligger meget højt over terrænet.
- Til venmstre ses kirkens kapel. 
I en tilstødende bygning til kapellet er der indrettet toiletter. - Vi går op af denne trappe til kirken. 
Så er vi oppe på niveau med kirken. 
 Dørfløjen mellem våbenhuset og skibet har drageornamenter i smedejern fra o.1500.
I våbenhuset er opstillet to romanske gravsten med kors.
bemærk at der stadig er tre trin op til indgangen til kirkeskibet. 
Vi er kommet ind t kirken, den er meget smuk og meget traditionel.
Skibet fik i slutningen af 1300-tallet indbygget hvælv med hjørnekolonetter.
Langhuskoret er overhvælvet og det lille kor har et lavt krydshvælv. 
Altertavlen er udført i 1641 af samme mester, som har udført tavlen i Asnæs kirke,
på tavlen ses våben for Jørgen Vind og Ingeborg Ulftand, Jørgen Vind var lensmand på Dragsholm 1641-45,
i midterfeltet ses Nadveren i relief, omkring Nadveren ses evangelisterne,
mod nord Matthæus og Markus, mod syd Lukas og Johannes,
over Nadveren ses Korsfæstelsen flankeret af engle med marterredskaber samt Moses og Johannes Døberen,
i topstykket ses Christian IV's monogram flankeret af Peter og Paulus. 
Alterbordet dækkes af et bemalet panel fra 1575, i midten ses Korsfæstelsen,
i sidefelterne ses Maria og Johannes. 
Alterbord og altertavle.
Prædikestolen fra 1596 har tilføjelser fra 1654.

Af  inventaret fra kirkeskibet i den oprindelige kirke findes nu kun døbefonten,
 en romansk granitfont af Roskildetypen. I fonten er et gammelt dåbsfad af tin.
Ved dåbshandlinger anvendes et mindre tinfad. 
Her et kik ind i kirkens "Nordkapel" 
I nordkapellet ses et glasmaleri fra 1955 af Kræsten Iversen.
I 1939 indrettedes en gravkælder under nordkapellet til det formodede lig af James Hepburn (Jarlen af Bothwell). 
.
I Nordkapellet er der en mindeplade for sognepræster i Fårevejle Kirke efter reformationen. 
Skibet, der bærer navnet "Birgitte", er bygget o. 1900 og ophængt i kirken i 1951. 
Korbuekrucifiks med evangelisternes navne i korsarmene er fra o. 1450-1500. 
?

Orgel med 10 stemmer og to manualer. Bygget i 1962 af Th. Frobenius & Co. Orgelet er placeret i tårnrummet. 
 
Kalkmalerierne på skibets nordvæg blev afdækket i 1950, her ses en rytter med lanse og skjold samt en Korsfæstelsesscene. Rytteren er fornemt klædt i rustning og har fældet lanse, skjoldet har våben,

Vi går ud af kirken for at se på kirkens nok mest kendte koriøsitet.
Den skotske jarl af Bothwell, ligger i et kapel under Fårevejle kirke.
Han levede fra 1536 til 1578, og fik en yderst dramatisk livshistorie,
der involverede kongelig kærlighed, mod, mord, storpolitik, fangenskab, sindssyge og død.
Egentlig hed han James Hepburn og han var både storadmiral over Skotland og sherif for Edinburgh. 
Han blev fængslet af den danske kong Frederik d. II som brik i et større politisk spil.
I juni 1573 blev jarlen indsat som fange på Dragsholm slot,
hvor han døde som sindssyg i slottets fangekælder i 1578 efter i alt 11 års dansk fangenskab.
Jarlen af Bothwell blev gravsat i Fårevejle kirke, hvor han gennem mange år lå i en glaskiste i et rum,
man fik adgang til gennem kirkens gulv.
I 1949 fik jarlen sit sidste hvilested i den nuværende krypt under kirken - fra 1976 i en lukket egetræskiste. 
På vægen i krypt under kirken, hænger denne "In Memorian" 
Vi går op i lyset igen, og tager en tur på den højtliggende kirkegård mod øst. 
Kirkegården er en meget langstrakt smal tange på østsiden af kirken. 
Vi skal forlade kirkens område, det gule hus til venstre er kirkens "sognehus" og kontor.
De to røde tage er fra venstre kirkens kapel og kirkens servicebygning (toilet) 
Vi forlader kirken af den trappe som vi kom ad.


Kildeanvisning:
 
 
  
 
 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen