Blistrup Kirke, 3230 Græsted i 2009

16-09-2009 Kirkefotos:

En smuk efterårsdag her i 2009, besluttede vi at besøge Blistrup smukke gamle kirke.
Vi parkerede på Præstegårdens store parkeringsplads. 
Skilt med adressen. 

Så gik vi op langs den ene længe af præstegården, nu kaldet "Kirkeladen"
Man kan leje sig ind i Kirkeladen i forbindelse med minde-højtideligheder
i forbindelse med begravelser og bisættelser
og korte receptioner i forbindelse med bryllupper.
Tryk for at se hvad der også sker i Kirkeladen: 
Og her er den så, Blistrup Kirke!
Det er en romansk kampestens- bygning med enkelte kridtstenskvadre,
indviet i 1140 til Jomfru Maria. Oprindelig bestod den af skib og kor,
hvis østvæg havde apsis. Skibets norddør er tilmuret,
men lidt af den østre karm ses endnu; syddøren, som anvendes nu, er omdannet.
Et enkelt af de oprindelige vinduer spores mod vest i skibets nordside. 
Men vi kunne gå en tur rundt om kirken, og se den lidt fra alle sider.
Våbenhuset er totalt ombygget i gotisk form i 1866-68 
Kirkens nordside. 
Tårnet af munkesten er fra slutningen af 1200-tallet,
altså ældre end de fleste landsby-kirketårne. 
Vi ville gerne have taget nogle gode billeder fra kirkens indre,
men kirken var som sagt aflåst,
så det blev kun til enkelte billeder af ringe kvalitet, taget gennem kirkens vinduer. 
På Kirkens hjemmeside, som der er link til højere oppe i denne artikel,
kan i se flere billeder fra kirken. 
Våbenhuset, set gennem et vindue. 
I kirkegårdens nordvestlige hjørne ligger der et nyere rødt kapel. 
Vi går her fra kapellet og mod syd, hvor vi lidt fremme til højre. 
møder denne lille indgang fra præstegården til kirkegården. 
I kirkens nordvæg er det meget tydeligt at der er udskiftet vinduer. 
Vi tager lige dette billede af præstegården i den lave efterårssol,
inden vi forlader stedet for denne gang. 
Blistrup Præstegård. Postkortet er fra 1954
- dengang kostede det 20 øre at sende et kort - og det kom frem dagen efter! - 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen 
*