Vrå Kirke ved Hjørring, besøgt i 2010 
28-08-2010
Vrå Kirke er bygget i den første del af det, man kalder den romanske byggeperiode,
tiden fra først i 1100-tallet til midt i 1200-tallet. 
Smuk gammel kirke i modlys.
Den store kirke - med metertykke kassemure,
tilhugne granitkvadre over en skråkantsokkel på ydersiden,
kløvede marksten på indersiden - blev bygget på den bare mark.

Noget syd for Hjørring ligger Vrå Kirke. 
Den nuværende Vrå by skylder den østjyske længdebane sin eksistens,
så den kan ikke føre sin historie længere tilbage end til 1871,
hvor jernbanen mellem Ålborg og Frederikshavn blev åbnet.
Før da bestod Vrå sogn af 4 små landsbyer: Sønder Vrå, Gadehusene, Nørre Vrå og Borup
- og midt imellem dem altså kirken og præstegården. 
Kirken var åben og vi kunne tage nogle fotos af den flotte gamle kirke. 
Epitafium over Jørgen Jensen Bergh, sognepræst i Vrå 1714-37, og hans hustru Gundel.
Parret var oprindelig gravsat i tårnrummet, 
men ved udgravning af kælder i 1900 blev de begravet på kirkegården.
Ved samme lejlighed blev epitafiet flyttet fra tårnrummet
til sin nuværende plads på skibets sydvæg. 
Alterbordet rummer et lille relikviegemme, men man ved ikke, hvem kirken er indviet til.
På altertavlens ramme står en kopi af et romansk guldkors.
Originalen finde på Nationalmuseet.
Altertavlens hovedbillede er et usædvanlig fint træskærerarbejde
fra slutningen af 1400-tallet, mens rammen er fra 1670
og forsynet med billeder i 1722 af M.C. Thrane, 
Kirkens orgel er et Marcussen & Søn orgel fra 1988 med 15 stemmer. 
 
Enkel romansk granitfont.
 
Romansk kvadermuret alterbord.

Skibet har bjælkeloft, men der er en hvælving i koret og i tårnrummet. 
Prædikestolen er et snedkerarbejde i renæssance fra 1618
med våben for Mikkel Nielsen Tornekrans og Ide Bjørnsdatter. 
Et foto fra prædikestolen. 
I korets hvælving og på skibets nordvæg er der yderst interessante kalkmalerier
fra omkring 1500, istandsat 1904 af Eigil Rothe. 
På skibets nordvæg er der store cirkelfelter med scener fra Kristi død og opstandelse,
malet efter forlæg fra ”Biblia pauperorum”,
på korhvælvet blandt andet Dommedag samt en ejendommelig dødsscene,
hvor den utro enke er i færd med at dele boet med sin galan,
ganske svarende til samme scene i Sæby Kirke og sikkert af samme maler. 
Sengotisk korbuekrusifiks. 
Vi træder ud af den smukke gamle kirke og ud i solen. 





Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*