Vi besøger Tornby Kirke, 2010

31-08-2010
Tryk for stort billede:
Vi var i Hirtshals, og kom forbi dette skilt, det så spændende ud. 
Tryk for stort billede:
Tornby Kirke er opført omkring 1200,
- hvis man kan datere den udfra den runeindskrift, der er fundet i koret. 
Tryk for stort kort:
Her kan I se kirkens beliggenhed syd for Hirtshals. 
Tryk for stort billede:
Vi parkerer og går inden for på kirkegården. 
Tryk for stort billede:
De tre vinduer i skibets sydside er ikke oprindelige, men erstatter to mindre vinduer.
Apsis har haft tre vinduer, der nu er muret til.
Det er den eneste kirke i Hirtshals kommune med apsis. 
Tryk for stort billede:
Vi går op ad det brolagte let skrånende indgangsparti. 
Tryk for stort billede:
Indenfor i våbenhuset ligger forskellige brochurer. 
Tryk for stort billede:
Vi går indenfor i den smukke kirke.
Triumfbuen, der forbinder koret og skibet sætter sit præg på kirkens indre.
Man siger, at det var her stenmesteren i sin tid kunne vise, hvad han duede til. 
Tryk for stort billede:
Altertavlen er fra ca. 1400. I midten er tavlen opdelt i seks felter.
I venstre mod højre i det øverste felt står Skt. Anna med Maria og barnet.
I midten Gud Fader på tronen med den lidende Kristus i skødet.
Se mere på kirkens hjemmeside. 
Tryk for stort billede:
Kirkens prædikestol er meget enkelt udført. 
Tryk for stort billede:
I koret står kirkens døbefont. Romansk døbefont med rebsnoninger og arkader.
De fire konkave indskæringer i soklen er et særkende for denne døbefont.
Indskæringerne danner et kors. 
Tryk for stort billede:
Runeindskriften fra 1200 er noget af det mest spændende i kirken.
Den kom til syne under en restaurering af kirken i 1908 og lige siden har adskillige
forsøgt at gætte på, hvad det var en vis Torsten Brede
med sin kniv ridsede i den våde kalkpuds. 
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Udsigten fra prædikestolen. 
Tryk for stort billede:
Lidt tæt på kirkens orgel 
Tryk for stort billede:
På skibets nordvæk hænger et epitafium, som gravminde
over sognepræst Peder Christensen Wiborg og hans hustru Birgitte Madsdatter
samt hendes anden ægtefælle sognepræst Peder Lauridsen. 
Tryk for stort billede:
Noget af det mest berømte ved Tornby kirke er de to skibsmodeller. 
Tryk for stort billede:
De to skibsmodeller i Tornby kirke er omtalt
i en artikel i Vendsyssel Årbog 1953-54 af Peter Sørensen. 
Tryk for stort billede:
Vi går udenfor igen, for at se på det problematiske tårn:
Tårnet er formentlig først bygget til en gang i 1500-tallet.
Det er opført af mursten og nogle granitkvadre, der sikkert stammer fra kirkens vestgavl.
Det har været et dårligt byggeri, for ved et syn i 1688 hedder det:
"Så vi tårnet på alle sider og kanter at være ganske forfalden,
så dersom det ikke i tide får hjælp, frygtes, at det med det første falder ned."
I 1694 bliver der gennemført reparationer, men ved et syn igen i 1705 anføres det,
at tårnet "højligen behøver reparation". 1708 får det en større reparation og igen i 1791.

Tryk for stort billede:
Men tårnet bliver ved med at volde problemer, og i 1949 er det så forfaldent,
at man beslutter at rive det gamle tårn ned og bygge nyt.
Det nye tårn har samme dimensioner som det gamle. 
Tryk for stort billede:
Vi ser os lidt rundt på den smukt holdte kirkegård. 
Tryk for stort billede:
Der er blevet plads til en bænk til eftertanker. 
Tryk for stort billede:
Kirkens servicebygning 
Tryk for stort billede:
Vi forlader Tornby Kirke, en god oplevelse rigere. 
Tryk for stort billede:
Tornby Kirke er en smuk gammel kirke med ånd og atmosfærer. 


Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*