Vi besøger Otting Kirke ved Skive

02-08-11 Danske Kirker. Foto fra 2011
Udenfor Otting Kirkes Kirkegårdsmuren står denne genforenings-sten.
Vi besøgte kirken i 2011 da vi camperede på Ejsing Camping. 
Otting kirke er en hvidkalket rå kampestenskirke stående på
en kvaderhugget skråkant sokkel. Kor og skib er romansk. 
Otting Kirke ligger her Nordvest for Skive. 
Kirken er restaureret og nymalet i varme farver i 1998-1999.
Men vi var sent ude, så kirken var aflåst da vi var der. 
En sideindgang til kirkegården. 
Våbenhuset er bygget omkring år 1800. 
Det brede tårn er opført i senmiddelalderen.
Nord gavlen prydes af enkle sengotiske højblændinger,
syd gavlens blændinger er forsvundet efter en skalmuring. 
Adgangen til tårnet foregår ad denne udvendige trappe. 
Kirkegården er forholdsvis lille, og det kan være svært at komme langt væk
for at tage dette billede, (vi havde forkert grej med i bilen) 
Kirken ligger meget frit, med en flot udsigt i alle retninger. 
Kirkens lille kapel. 
Kik nøje på dette billede. 
På det nærmeste højdedrag står et af vores forfædres store gravmonomenter,
det er da sigende, ikke? Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*