Vi besøger Lendum Kirke i Nordjylland, 2010.

01-09-10
Når vi tager på tur for at fotograferer til vores små foto-artikler,
så gælder det jo om at huske hvad der er hvad på hukommelseskortene i kameraerne.
Så vi starter alle serier med et stednavn,
her var det så denne OK reklame der fungerer som stednavn. 
Sagnet fortæller, at der et stykke fra Lendum-Sindal vejen ligger en høj kuplet bakke,
der kaldes Kirkebjerget, hvor der lå usædvanlig mange store kampesten.
Stenmateriale er jo ret almindeligt i Lendum Sogn,
men på dette Kirkebjerg ville man naturligvis opføre kirken fordi
her var byggematerialet jo tilgængeligt i rigelig mængde.
Man påbegyndte opførelsen, men hver nat blev det man havde opbygget om dagen,
brudt ned og anbragt på den bakketop, hvor kirken i dag ligger.
Da indså man, at det vist var meningen at andre kræfter havde bestemt
at kirken ikke skulle ligge på Kirkebjerget,
men på den bakke hvortil kampestenene hver nat blev flyttet. 
Lendum Kirke, Søndergade 10, Lendum, 9870 Sindal
Lendum Kirke ligger ca. 8-10 km. Syd-Øst for Sindal. 
Fund af granitkvadre flere steder i muren i koret især, viser at den oprindelige kirke
var af romansk oprindelse som sagnet antyder opført af kampesten omkring 1300-tallet,
hvor de fleste af Danmarks landsbykirker blev bygget
efter vort folks overgang til kristendommen o. 1000. 
Klokken fra 1581, støbt af den i Vendsyssel meget virksomme støber Rasmus Lauridsen,
hænger i en ny klokkestabel på kirkegården;
en ny, større klokke er skænket 1964 af Lendum Sogns Spare- og Lånekasse.
Hvilken af disse to klokker der står her på kirkegården, kan vi ikke sige. 
I DE FØLGENDE ÅRHUNDREDER
undergik Lendum Kirke store forandringer. Som den fremtræder i dag ligner den
det vendsysselske landskab barsk og uden sentimentalitet står den på
sin af højere magt udvalgte bakketop, højt hævet over det omliggende land
og over byen med vid udsigt til alle verdenshjørner. 
Kirkens nuværende udseende går tilbage til omkring 1580- 1600.
I 1610-30 så det sort ud for Lendum Kirke, der som følge af kejserkrigen
var blevet i den grad forsømt. Således lyder en gammel beretning fra 1631:
Lendum Kirke vorder tillige med våbenhus og kirkegårdsdige ganske brøstfældig, 
at en del af kirken stod helt åben. Kirkegårdsdiget er revnet, porten nede
og man kunne næppe noget steds i kirken sidde tørt.
Der kom ikke rigtigt orden i forholdene, før herremanden Knud Rodsten af Lengsholm
blev værge for kirken. Han overtog faktisk kirken og kirketienden. 
Knud Rodsten og hans hustru gennemførte en restaurering og istandsættelse i året 1640.
Lengsholms ejere har således siden udstyret kirken med alt, hvad den kunne ønske sig.
1 1820-erne overgik kirken ved salg til de omkringliggende fæstegårde.
I 1895 foretages på ny en omfattende restaurering af kirken.
Bl.a. fik den opsat nyt bjælkeloft, og syd- og østmuren blev ombygget.
Senere omkring 1906 foretoges en indvendig restaurering. 
Vi bevæger os i retning af kirkens klokkestabel på kirkegården 
De store træer gør at stablen ser lille ud,
men her er et billede hvor I kan sammenligne Sonjas højde med stabelen. 
Da kirken ligger på en bakke, vil lyden fra klokken kunne høres langt væk. 
En smuk måde at opbevarer gamle gravmonumenter. 
Stemningsbillede fra kirkegården. 
Vi forlader denne spændende kirke,
du kan se billeder fra kirkens inventar på nedenstående link: 
I krydset nedenfor kirken står denne skulpturelle bænk, med to store elefanter? 
Hjemmeside om Kirken: 

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*