Vi besøger Hvidbjerg kirke, Skive kommune i 2011

17-10-11

Hvidbjerg Kirke er en kirke i Hvidbjerg Sogn
i det tidligere Hindborg Herred Viborg Amt, nu Skive Kommune. 
"Hvidbjerg Kirke" er en massebetegnelse her på egnen, vi kender mindst 3,
derfor er det vigtigt at få placeret disse kirker.
Denne kirkes adresse er: Hvidbjergvej 1, 7860 Spøttrup 
Vi besøger kirken på en regntung dag,
en af de dage der har været så mange af her i sommeren 2011. 
Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel 
Kirken var i privat eje frem til 1961, da den overgik til selveje.
Kirken blev renoveret i 1980-82, ved den lejlighed blev totredjedele af granitkvadrene omsat. 
Tårnet er opført i sengotisk tid af genanvendte kvadre, teglsten og kampesten. Adgangen til tårnet foregår ad denne trappe.
Våbenhuset er opført i nyere tid. I våbenhuset væg er indmuret en runesten
med teksten "Beder for Bo." Stenen blev fundet i det østlige kirkegårdsdige. 
Kirken var desværre aflåst da vi var der, så vi kan ikke vise jer inventaret.   
 

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen 
*