Vi besøger Hvidbjerg Kirke på Thyholm i 2011

15-10-11
Vi triller ind i den lille landsby Hvidbjerg på Thyholm 
Og naturligvis stopper vi op ved denne genbrugsbutik,
- jeg kan nu ikke huske om vi købte noget -
Men vi spurte om vej til byens berømte kirke. 
Hvidbjerg Kirke, Nørregade 14, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 

Da vi kom frem til kirken var flaget på halv stang, der begravelse fra kapellet. 
Hvidbjerg Kirke blev i katolsk tid indviet til Skt. Laurentius.
Kirken består af apsis, kor og skib,
hvor skibet efter den springende sokkelprofil er bygget i to tempi i løbet af 1100-årene 
Apsiden har en dobbeltsokkel, men ellers er kun få romanske detaljer bevaret.
De oprindelige døre er tilmuret.
Over mandsdøren i syd er indsat et lille primitivt relief af en nøgen mand
med sværd i venstre hånd. Relieffet tilskrives legenden om ”de to økser”,
 der handler om bygmesteren og hans svend.
Den sidste styrtede ned, da han ville fjerne sin herres økse fra en udstikkende bjælke. 
Sydkapellet er indrettet i 1653 for godsejer Casper Gersdorff til Hindsels,
som ellers er et beskedent gods på det nordøstlige af Thyholm. 
Vi går en tur rundt om den smukke kirke. Her i baggrunden ser vi en moderne vindmølle, nyt og gammel forenes fint. 
Her ser vi "korset der kløver stenen" 

Vi faldt lige for denne gruppe flotte svampe, som kan være begyndelsen til en "heksering" 
Nordkapellet. 
Vi vil lige vise jer en smedejernslåge i kirkegårdsmuren. 

Vi går indenfor i Hvidbjerg Kirke.
Kirken er særdeles rig på inventar. 
Granitfonten er en Thybotype fra romansk tid 

I nordkapellet hænger kirkens mest ejendommelige stykke kirkeinventar:
Jonas og hvalen. En bemalet kæmpefisk med Jonas i munden,
udført af en lokal snedker omkring 1750. 
korbuekrucifiks er fra middelalderen,
krucifikset, hvor alene torsoen er original, er gotisk fra omkring år 1400.
Figurerne for foden af korset er Jesu mor, Maria, og apostlen Johannes. 

Orglet er anbragt i Nordkapellet 
Sydkapellet er indrettet i 1653 for godsejer Casper Gersdorff til Hindsels. 
Herregården Hindsels kapel fra 1653 blev omkring 1750 overtaget
af Christen Ørsnes til Heligkildegård. 
De seks kister med familien Gersdorfs jordiske rester blev nedsænket i jorden.
Herefter var der plads til familien Ørsnes. 
Over vejen mod Vest ligger en del af kirkegården og et større kapel. 
Da vi var på besøg i Hvidbjerg, var der også besøg af Cirkus Dannebrog. 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*