Vi besøger Ejsing kirke, i 2011

10-08-11
Tryk for stort billede:
Ejsing kirke er en stor hvid middelalderkirke, som med sit 22 m. høje tårn er med til
at præge ikke blot Ejsing by, men hele landskabet rundt om, og som kan ses langt borte. 
Tryk for stort kort:
Vi besøgte kirken i forbindelse med en Campingtur til DCU Ejsing Camping i 2011 
Tryk for stort billede:
På parkeringspladsen foran Kirken står denne "kæmpehøj" 
Tryk for stort billede:
På en af de bærende sten står en inskription, men vi kan desværre ikke læse hele teksten. 
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Hovedskibet stammer fra o. 1170, medens sakristiet (præsteværelset),
nordskibet, Landtingkapellet, våbenhuset og tårnet er bygget til i 1300-tallet 
Tryk for stort billede:

Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Det første indtryk der møder en' er at her er meget mørkt, når ikke lyset er tændt! 
Tryk for stort billede:
Det var vanskeligt at tage gode billeder med det "feriefotoudstyr" vi havde med i vognen. 
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:

Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:


Ejsing kirke: 

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*