Vi besøger Den tilsandede kirke 2010:

21-08-10
Tryk for stort billede:
I Skagen klitplantage besøgte vi "Den Tilsandede Kirke".

Nærmere bestemt lige her.
Tryk for stort billede:
Sonja skulle på toilettet, så vi ventede udenfor.

Hun tog lige et billede, - Lækkert ikke? -
Tryk for stort billede:
I den modsatte ende af bygningen var der en lille souvenir kiosk,
med bl.a. slik, Is o.s.v. samt diverse souvenir.
Tryk for stort billede:
På vej ud til selve kirken, mødte vi denne "Sovende skønhed"
- en dame lidt oppe i årene der tog sig en lille lur på græsset op til stien.
Det skal siges at vejret var aldeles pragtfuldt, så hvorfor ikke?
Tryk for stort billede:
Lidt længere fremme kommer kirketårnet til syne.
Kirken, hvis navn er Sct. Laurentii kirke, menes opført i sidste halvdel af 1300-tallet.
Tryk for stort billede:
Denne pæl vise cykel og gang ruter 
i terrænet
Tryk for stort billede:
Dette opslag kan ses udklippe:
Se teksten nedenfor

Tryk for stort billede:
Kirken var engang Skagens sognekirke.
Sandflugten, som begyndte i det 16. århundrede, nåede kirken i slutningen af 1700-tallet.
Menigheden måtte grave sig ind, når der var gudstjeneste.
Denne kamp varede til 1795 hvor kirken efter kongelig ordre blev nedlagt.
Tryk for stort billede:
Indgangen til tårnet er i dag noget nede i sandet,
Der er en lille butik der sælger diverse souvenir, og oplysende brochurer.
Tryk for stort billede:
Sonja har taget et billede af hvælvingerne i tårnet.
Tryk for stort billede:
Man kan få et kik i tårnet for en tier!
Tryk for stort billede:
Efter nøje overvejelse og et kik på trappen,
besluttede vi at det kunne vente til en anden dag!?
Tryk for stort billede:
Vi går udenfor igen og rundt om tårnet
Tryk for stort billede:
Så vi nu står i selve kirkeskibet,
eller rettere der hvor skibet har været før sandet gjorde det umuligt at benytte kirken.
Tryk for stort billede:
I 1994 blev der foretaget undersøgelser omkring kirken, som har fastslået kirkens omfang.
Pæle i terrænet markerer i dag kirkeskibets og sakristiets placering og udstrækning.
Ligesom faskiner markerer kendte dele af den gamle kirkegårdsmur.
Tryk for stort billede:
Den tilsandede Sct. Laurentii Kirke ligger ca. fire kilometer sydvest for Skagen-centrum,
i plantage-området øst for hovedvejen.
Kirken blev sandsynligvis opført i slutningen af 1300-tallet.
På det tidspunkt var kirken den største i Vendsyssel.
Tryk for stort billede:
Kampen mod sandet stod på indtil 1795, hvor kirken blev nedlagt
efter ordre fra kong Christian 7..
Kirkeskibet blev revet ned og benyttet i andre byggeprojekter,
men tårnet blev skånet og brugt som sømærke.
Tryk for stort billede:
I dag er tårnet fredet. Tårnet var oprindelig i røde teglsten,
men blev kalket hvidt af hensyn til dets nye funktion som sømærke.
Tryk for stort billede:
Klitplantagens fyrretræer lever en kummerlig skæbne i den sandede jord,
det er gamle træer, og de bære præ af manglen på næringsstoffer,
men de opfylder deres opgave at holde på sandet.
Tryk for stort billede:
Men menneskers færden kan hurtig tippe balancen,
så sandet igen kan begynde at arbejde som her.

En af mange hjemmesider om Kirken:
Med venlig hilsen

Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@kirkefotos.dk
Tilbage til