Vi besøger Sct. Peders Kirke, Dalby Fyn, 2010.

23-10-10
Tryk for stort billede:
Dalby kirke kaldes "Sct. Peders Kirke".
Den ældste del stammer fra romansk tid af utilhugget kamp med kvadersokkel.  
Tryk for stort kort:
Dalby Kirke ligger her lidt nord for Kerteminde på Fyn. 
Tryk for stort billede:
Senere (15-1600) forlænget mod vest, tårn og våbenhus tilbygget. 
Tryk for stort billede:
Tårnet er bygget til i begyndelsen af 1500-årene,
og har for nordfynske kirker særlige kendetegn cirkelblændinger. 
Tryk for stort billede:
Kendt for sit smukke interiør og inventar fra ca. 1580-1630.
Tårnet blev sidst i 1700-årene gravkapel med pompøs udsmykket indgangsportal
fra kirkens skib, øverst med en stor heraldisk dekoration. 
Tryk for stort billede:
Her har stået 19 kister bl.a. med personer fra Brockdorff-slægten.
Kirkens klokker kan betjenes her nede fra tårnrummet. 
Tryk for stort billede:
Altertavlen fra 1633 har billeder i alle felter, fra højrenæssancen altid malerier,
som senere også er udskårne relieffer, som det bl.a. ses her i Dalby. 
Tryk for stort billede:
Foran alteret ligger et smukt stramajbroderet tæppe 
Tryk for stort billede:
Formodentlig broderet af menighedens damer. 
Tryk for stort billede:
Over buen ind til koret hænger dette smukke krucifiks 
Tryk for stort billede:
Også kirkens indgangsdør fra våbenhuset er rig på gammelt træskærerarbejde. 
Tryk for stort billede:
Prædikestol og præste- og degnestol er fra 1588. 
Tryk for stort billede:
Prædikestolen er udstyret med en meget flot udskåret og dekoreret lydhimmel. 
Tryk for stort billede:
Kirkeskibet 
Tryk for stort billede:
Kirkens ret store orgel 
Tryk for stort billede:
Vi går ud af den smukke kirke og ser lidt på nordsiden af bygningen. 
Tryk for stort billede:
Her sidst i oktober er det ret koldt når man går her i skyggen. 
Tryk for stort billede:
Men vi vil jo gerne have så meget med som muligt. 

Tryk for stort billede:
Her er Kirkens kapel 
Tryk for stort billede:
Og her en smuk låge i kirkegårdsmuren, og roserne har endnu ikke fået nattefrost. Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*