Kværndrup Kirke i 2008

02-09-2008

I den lille sydfynske by Kværndrup 
 ligger en smuk gammel kirke med en lidt speciel kirkegård. 
Kværndrup Kirke, Svendborgvej 36, 5772, Kværndrup 
Kirken (viet Skt. Mikael) ligger højt på en stejl banke, kranset af asketræer.
Den anselige bygn. består af romansk kor og skib, gotisk v.forlængelse fra 1400t.,
tårn over koret, korsarme i N. og S. samt våbenhus i S., ligeledes fra sengotisk tid.

Kirken er en meget traditionel Dansk kirke Hvidkalket med rødt tegltag

På kirkegården ligger dette storslåede mausoleum eller kapel,
som tjener som begravelsesplads for egnens adelige forfædre. 
Det er noget af en bygning på den lille kirkegård. 
Og den er naturligvis udstyret med Bille-Brahe slægtens våbenskjold og det hele. 
Udenfor kapellet er de yngre grene af slægten begravet 
Tilhørsforholdet til Egeskov fornægter sig ikke. 

Men kirkegården er ikke kun for grever og baroner,
på langt størstedelen af pladsen er det byens borgere,
der gennem tiden er stedt til hvile på den smukke banke.
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*