Vi besøger Horne Kirke ved Faaborg i regnvejr.

24-08-08
Tryk for stort billede:
Horne Kirke er Fyns eneste rundkirke.
Byggeriet er påbegyndt som kongeligt kapel i de sene 1100 år,
under Valdemarerne i valgkongedømmets tid. 
Tryk for stort kort:
Horne Kirke
Søren Lundsvej 42
Horne 5600 Faaborg  
Tryk for stort billede:
Der har dengang formentligt været en kongsgård ved kirken.
Der har været bygget videre på kirken lige siden,
den er bl.a. blevet udvidet mod øst og vest. 
Tryk for stort billede:
I senmiddelalderen er der indsat gotik.
Særligt kan fremhæves klassicismen, der i dag præger kirken. 
Tryk for stort billede:
Altertavlen er malet af Eckersberg,
der havde sin gang hos Preben Bille Brahe i begyndelsen af 1800 tallet. 
Tryk for stort billede:
Kirken er bekostet af greven til Hvedholm, Preben Bille Brahe,
der også har ladet opføre en privat loge inde i kirken samt et mausoleum på kirkegården. 
Tryk for stort billede:
I rundkirken sydvæg sidder en mindetavle for
herremanden Frandtz Bilde og Edel Hardenberg. 
Tryk for stort billede:
På en af rundkirkens søjler hænger prædikestolen, 
Tryk for stort billede:
som er i ren empirestil. 
Tryk for stort billede:
Vi forlader kirken, men køber og tænder lige et lille lys
som sættes ved siden af de andre lys der brænder
i den middelalderlige døbefont ved indgangen.
Tryk for stort billede:
På kirkegården står dette mausoleum.
Mousseret er bygget i 1825 af Preben Bille-Brahe, greve på Hvedholm,
som gravsted for hans slægt 
Tryk for stort billede:
og tjener som gravsted
for de sidste 4 generationer af grever på Hvedholm 
Tryk for stort billede:
Et kik på himlen fortæller os at det er på tide at finde tilbage til bilen,
inden regnen igen bryder løs, og vi nåede det næsten. 
Tryk for stort billede:
Fra parkeringspladsen overfor kirken tog vi dette billede af dette smukke hus.Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*