Vi besøger Dalby Kirke, Kerteminde i 2010

02-11-10
Tryk for stort billede:
Den første del af Dalby Kirke er bygget 1100-tallet
Dalby kirke kaldes "Sct. Peders Kirke".
Den ældste del stammer fra romansk tid af utilhugget kamp med kvadersokkel.  
Tryk for stort billede:
Senere (15-1600) forlænget mod vest, tårn og våbenhus tilbygget.
Tårnet er bygget til i begyndelsen af 1500-årene,
og har for nordfynske kirker særlige kendetegn cirkelblændinger. 
Dalby er en lille landsby nord for Kerteminde.
Dalby Kirke, Dalby Bygade 1, 5380 Dalby, Kerteminde 
Tryk for stort billede:
Vi går lidt rundt om kirken. 
Tryk for stort billede:
Her på Nordsiden af kirken 
Tryk for stort billede:
Nordøst siden, der er ikke meget lys på denne side når solen står så lavt. 
Tryk for stort billede:
Men netop på denne side af kirken kan man se omridsene af de mange om- og tilbygninger
der er foretaget gennem de sidste 900 år 
Tryk for stort billede:
Kirken var åben, så vi kan gå indenfor og tage nogle billeder til Jer.
Kirkens indgangsdør fra våbenhuset er rig på gammelt træskærerarbejde fra 1632. 
Tryk for stort billede:
Kirkens ret store orgel. 
Tryk for stort billede:
Kirkens skib. 
Tryk for stort billede:
Over buen op til koret hænger dette smukke krucifiks 
Tryk for stort billede:
Altertavlen fra 1633 har billeder i alle felter, fra højrenæssancen altid malerier,
som senere også er udskårne relieffer, som det bl.a. ses her i Dalby. 
Tryk for stort billede:
Alterbordet er dækket af rødt plys, og hvid kniplingedug. 
Tryk for stort billede:
Det smukke tæppe foran alteret kunne se ud til at være broderet af menighedens damer. 
Tryk for stort billede:
Tårnet blev sidst i 1700-årene gravkapel med pompøs udsmykket
indgangsportal fra kirkens skib, øverst med en stor heraldisk dekoration. 
Tryk for stort billede:
Her har stået 19 kister bl.a. med personer fra Brockdorff-slægten. 
Tryk for stort billede:
Prædikestol og præste- og degnestol er fra 1588. 
Tryk for stort billede:
Over prædikestolen er der en smuk udskåret lydhimmel. 
Tryk for stort billede:
Vi forlader det smukke rum og går ud i efteråret,
for at se på konturene far mange om- og tilbygninger i kirkens nordvæg. 
Tryk for stort billede:
Kirkens kapel får her de sidste stråler fra den nedgående sol. 
Tryk for stort billede:
Der er flere porte ind til kirkegården, her er en af dem, flankeret af smukke røde roser. Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*