Vi besøger Vejrum Kirke, i 2011

27-10-2011

Vejrum Kirke ligger smukt syd for Struer med kor og apsis og løgformet spir på tårnet.
Vejrum Kirke, Sct. Olai Bakke 2, Vejrum Kirkeby, 7600 Struer

Sådan et skilt køre vi ikke forbi. 
Vi triller ned af vejen, og øjner porten ind til kirkegården. 
På portalen sidder disse små pynte-dimser. 
 
Kirken stammer er fra det 12. årh. og bærer præg af at have været en herregårdskirke,
idet den har tilhørt "Ausumgaard", der liggger i sognet. 
 
 
 
 
Døren til våbenhuset er et klenodie for sig, idet den stadig har mærker af øksehug
fra Svenskekrigene i 1658-60, hvor svenskerne røvede og plyndrede op gennem Jylland
og forsøgte at komme ind i kirken. 
 
 
 
Prædikestolen er udført i 1620-30 i renæssancestil. 
 
 
Altertavlen, der er en førreformatorist fløjaltertavle, er af alabast
og udført i Nottingham i England med fem felter over Den hellige Katharinas martyrium.
Gitteret ved knæfaldet og ind til tårnrummet er flot smedejernsarbejde fra 1700-tallet
med indflettede initialer over herremanden og dennes hustru fra "Quistrup",
som kirken også har tilhørt i en kortere periode.

 
 
Vi var ikke de eneste der var på besøg. 
Organistens arbejdsplads. 
 


Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: p-jessen@privat.dk

*