Torrild Kirke v. Odder, 2010

15-06-2010

Tryk for stort billede:
Torrild kirke rummer en lang historie, helt tilbage fra da den blev bygget omkring år 1200. 
Tryk for stort kort:
Torrild Kirke, Bygaden 2, Torrild, 8300 Odder  
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Vi kom forbi Torrild Kirke er en af vores ture i oplandet på Odder,
hvor vi boede på Odder Strand Camping. 
Tryk for stort billede:
Denne kirke er ret spændende med sit "styltetårn" 
Tryk for stort billede:
Styltetårn er et tårn på "stylter". 
Der er tale om en senmiddelalderlig tårntype, der navnlig er udbredt i Århus Stift og især på Djursland. Men eksempler findes dog også både i Vendsyssel og på Nordfyn. Kirketårnene er oftest tilbygninger til ældre kirker, og tårnet støder altid op mod skibets vestgavl. Styltetårnet er karakteristisk ved, at den oftest temmelig høje underetage er åben mod vest, idet det lukkede klokkestokværk ovenover bæres af et oftest rundbuet stik, udspændt mellem tårnets nord- og sydmur. I undtagelsestilfælde er nord- og sydmuren erstattet af piller, således at tårnets underdel er åben til tre sider. Klokkekammerets østmur  
hviler på skibets vestgavl. 
Der er på nuværende tidspunkt  
kendskab til 58 
middelalderlige styltetårne  
i Danmark.

Tryk for stort billede:
Indgangsdøren med det smukke beslag vad desværre låst -
men der er en god hjemmeside om kirken med gode billeder fra dens inventar. 
Tryk for stort billede:
Vi kunne lige tage dette billede gennem vinduet ind til våbenhuset. 
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Vi fotograferer normalt ikke gravmonumenter,
men vi gør da jævnligt en undtagelse, når der er noget specielt vi syntes er interessant,
som her, hvor teksten på den store sten lyder:
C. P. Vinther
XXXXXXXXXXXXXX
1. lærer og Kirkesanger i Torrild
1878 - 1913
For trofast virke
i skole hjem og kirke
rejste elever dette minde. 
Tryk for stort billede:
En kraftig vold adskiller kirkegården fra det øvrige samfund 
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Kapellet er åbenbart bygget i 1908 
Tryk for stort billede:
Lige overfor kirken ligget denne smukke gamle ejendom,
som man kan formode har været eller er præstegård. 
Tryk for stort billede:
Stalden helt til venstre på billedet er en svinestald, og der var en voldsom larm,
så det var nok fodringstid da vi kom forbi. 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: p-jessen@privat.dk

*