Sæby Kirke i Nordjylland, besøgt i sommeren 2010

06-09-2010 
I den gamle del af Sæby, tæt på havnen, ligger Sæbys store kirke. 
 
Med sine 54 meter har Sæby Kirke en anselig længde,
men kirken har ikke altid haft den størrelse, som den har nu.
Omkring 1450 blev kirken bygget som en almindelig sognekirke,
men i 1462 gav pave Pius Il tilladelse til at oprette et karmeliterkloster i Sæby. Kirken,
der egentlig hedder Skt. Mariæ Kirke, blev udvidet, og den blev nu også taget i brug
som klosterkirke. Børglumbispen Jep Friis (biskop 1453 - 1486) var blandt dem,
der i særlig grad havde arbejdet for grundlæggelsen af klosteret. 
Karmelitermunkene tilhører en tiggerorden, der lægger stor vægt på studier
og på at ære jomfru Maria? i klostertiden fik byen da også navnet Mariested. 
Den smukke Skt. Mariæ Kirke er sidste rest af et stort firefløjet karmelitterkloster,
som med Børglumbispens hjælp blev oprettet i Sæby omkring 1470. 
Da reformationen kom til Danmark i 1536, blev klosteret nedlagt,
og klosterbygningerne blev revet ned.
Murerbrokkerne brugte man så til at bygge nye huse i byen og til sikring af havnen. 
Sonja venter ved indgangen til den store kirke,
desværre er lyset idag ikke det bedste, men vi må se hvordan det går. 
Et af kirkens 3 krucifikser. 
Rundt om i kirken ses adskillige epitafier og gravsten. 
Kirken er berømt for sine meget smukke kalkmalerier. 
Kirken er jo kendt for sine fine kalkmalerier fra begyndelsen af 1500-tallet, 
der fremstiller Maria forældres historie. 
Både prædikestolen og lydhimmelen er udskåret i ungrenæssancestil. 
Prædikestolen er fra omtrent samme tid som lydhimmelen, der er fra 1577. 
Altertavlen er udført som nederlandsk sengotik, og de påmalede våbenskjolde fortæller os,
at den er skænket til kirken af de to sidste biskopper i Børglum,
Niels Styggesen Rosenkrantz (biskop 1487?1533) og Stygge Krumpen (biskop 15 19-1536). 
Et vandresagn fortæller, at altertavlen blev smidt overbord fra et skib i havsnød
som en gave til Sæby Kirke, og at den blev fundet på stranden af en blind mand.
Sådan er det næppe gået til, men den må dog være blevet fragtet hertil med skib. 
Selve kirkerummet, har fra gammel tid har de aflange kirkerum været forstået som
monumentale gengivelser af Jesus på korset
- med kirkernes kor tolket som Jesu hoved og med kirkeskibene som kroppen.
På langt de fleste krucifikser hælder Jesu hoved til den ene side,
og Sæby Kirke er en af de kirker, hvor man i rummet ser en tilsvarende hældning.
Den ses tydeligst ved at følge linjerne i gulvet
- linjerne slår et knæk ved trinnet mellem skib 
 
Rundt om i kirken ses 
adskillige epitafier og gravsten. 
---o--- 
Til venstre ses et billede af døbefonden 
Den er fra 1645 og er udført i barokstil. 
 Den er sjælden af mere end én grund?. 
 Den er af træ, og den er forsynet med en dåbshimmel. Duen over døbefonten 
symboliserer Helligåndens nærvær.

Kirkens nuværende orgel er bygget af firmaet Bruno Christensen og Sønner
og er leveret i 1983. Orglet er på 27 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.
Når det alligevel ser ud, som om orglet har 3 manualer, er det fordi instrumentet
ikke har normale manualkoblinger, men derimod et koblingsmanual. 
Stolene i koret 
Det største af kirkens epitafier er i barokstil, og det er opsat til minde om
borgmester Christen Lauridsen Rhuus (1646-1709)
og hans kone Johanne Samuelsdatter Gesmell (1643-1713). 
Vi forlader den smukke store kirke,
lidt ærgerlige over at lyset var så dårligt i dag, men sådan er det! 
 
 
 


Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail:  p-jessen@privat.dk

*