Vi besøger Randlev Kirke i 2010

12-08-2010 
Mellem Odder og Hou, syd for Århus ligger den lille landsby Over Randlev 
Her ser I den nærmere placering. 
Det er en smuk lille by, med nogle fine gamle huse. 
Her ligger en lille romansk kvadrestenskirke med rytterspir. 
Af opslaget på porten ind til kirkegården ser vi at det er Randslev Kirke. 
Vi går indenfor på kirkegården, og ser på den smukke gamle kirke. 
Det lille rytterspir fra slutningen af 1800-tallet 
Kvadrestenende er tilhuggede marksten,
noget man ofte møder i den ældste del af de danske kirker. 
Vi syntes der er meget smukt, og det er under alle omstændigheder et holdbart materiale. 
Våbenhuset er bygget til for ikke så længe siden tror vi (100-200 år siden)
Døren ind til kirken var desværre låst, 
så det blev kun til et enkelt billede ind af vinduet til våbenhuset. 
Selv om det fremgår af opslaget ved indgangen at graveren har fri om mandagen,
så er kirkegården ekstremt flot holdt, så stor ros for dette. 
 
Og der er som næsten alle steder hvor vi kommer rigtig meget plads på kirkegården. 
Dette kunde bl.a. skyldtes, at disse smukke moderne grave
bliver mere og mere populære, - og de tager jo ikke meget plads op. 
Inden vi forlader stedet, tager vi et billede af gården der ligger ved denne låge,
Randlev præstegård fra 1749 var St. St. Blichers barndomshjem fra 1796 1823,
idet hans far Niels Blicher var præst her i disse år,
og hans eget hjem i perioden 1811-19 som forpagter. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: p-jessen@privat.dk 
*