Mårum Kirke, efteråret 2009

28-10-09 Danske Kirker
Tryk for stort billede:
En fugtig og halvkold dag sidst i oktober 2009 køre vi en tur ud med en lille buket blomster
til min svoger, Sonjas bror Vagn, som ligger begravet
på de ukendtes gravsted på Mårum Kirkegård.
Mårum er en lille landsby få kilometer syd for Græsted
Tryk for stort kort:
Mårum Kirke, Ny Mårumvej 177, 3230 Græsted
Tryk for stort billede:
Samtidig benytter vi lejligheden til en lille billedreportage fra Mårums smukke lille kirke.
Tryk for stort billede:
Kirken består af et apsis, kor og skib fra 1100-tallets sidste fjerdedel.
I 1837 kom en vestforlængelse og våbenhus til.
Tårnet i vest er fra 1924 og afløste en tagrytter, magen til Nødebos, over skibet fra 1739
Tidligere havde kirken et tømret klokkehus ved vestgavlen.
Efter dettes forsvinden o. 1742-43 tjente underdelen som vestforlængelse,
indtil den førnævnte forlængelse i 1837.
Tryk for stort billede:
Vi kommer ind fra parkeringspladsen, og går derfor langs kirkemurens yderside
til denne trappe der føre til den ældre del af kirkegården.
Tryk for stort billede:
Kirkens Gartner er på arbejde, og vi får en snak med ham,
og får lov at få åbnet kirken, så vi kan tage nogle billeder.
Tryk for stort billede:
Vi går ind i det højloftede våbenhus.
Tryk for stort billede:
Og videre ind i kirken.
Tryk for stort billede:
Kirken var fra Reformation og frem til 1873 i kongens eje,
hvorefter en del af tiendeyderne overtog den til 1. april 1915
hvorefter kirken overgik til selveje.
Kirken var anneks til Græsted Kirke fra Reformationen og til 1901 hvor den udskiltes.
Tryk for stort billede:
Motivet på altertavlen ”Kristus velsigner de små børn” er malet
af den tyskfødte danske maler Mathias Eddeliens i 1843 (olie på lærred).
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Kirkerummet set fra prædikestolen.
Tryk for stort billede:
Livets træ, vævet udsmykninger på nordvægen.
Tryk for stort billede:
Maleri af Lilli Lichtenberg 1999. Billedet forestiller Kristi korsfæstelse,
ikke på et kors, men på livets træ, fordi Kristi død bliver til liv for alle,
som tror på ham - evigt liv.

Tryk for stort billede:
Kirkens nuværende orgel fra 1961 er tegnet af arkitekt Hardie-Fischer
og afløste et orgel fra 1906.
Tryk for stort billede:
Bare en lille detalje af det smukke instrument.
Tryk for stort billede:
Kirkeskibet »Herman af Kagerup«. Tremastet fuldrigger, ukendt type,
bygget af Herman Larsen i Kagerup. Ophængt omkring 1908.
Tryk for stort billede:
Kirkebøsserne i våbenhuset.
Tryk for stort billede:
Vi går ud igen medens der endnu er lidt lys tilbage denne oktober eftermiddag
Tryk for stort billede:
Vi skal lige se Tårntrappen.
Tryk for stort billede:
Tryk for stort billede:
Og se kirken fra en anden vinkel. Der er mange gamle træer og buske på kirkegården.
Tryk for stort billede:
Kapellet er fra 1908
Tryk for stort billede:
Et sidste kik i det svindende lys.
Tryk for stort billede:
Udsigten fra kirkemuren, det skulle jo have været solskin,
men - vi kommer igen en dag hvor solen skinner!
Tryk for stort billede:
Gartnerens domæne, og kontor.
Tryk for stort billede:
Og så er det jo efterår, og sådanne motiver kan vi jo ikke gå forbi!
På kirkens hjemmeside kan du høre mere om denne smukke lille kirke
Tilbage til

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@kirkefotos.dk