Bustur med Gilleleje kirke og menighedsråd til:
Bosjökloster, Slot & Haver 
24-10-2016 Tryk på billederne for at se dem større

Turen gik over Øresundsbroen og videre til Lund, hvor vi fik set Domkirken,
og fik en lækker middag på en hyggelig restaurantion. 
Dette smukke efterårsbillede tog vi ud af vinduet fra bussen på vejen til Lund. -
Fra Lund gik vejen videre til Bosjökloster Slot & Haver, som ligger midt i Skåne. 
Bosjökloster Slot & Haver • Tel. +46 413-250 48 • Fax: +46 413-254 48 • E-post: info@bosjokloster.se 
Det første man ser er nok den smukke gamle klosterkirke. 
Desværre var vejret noget grådt og trist. 
Bosjökloster er oprindeligt et Benediktinernonne kloster.
Sankt Nikolaus var oprindelig klostrets skytshelgen.
I 1181 skrev Paven Lusius III et brev til klostret, i hvilket han bekræftede klostrets privilegier.
Afskriften af dette brev ansees for at være det første dokument som omtaler Bosjökloster. 
Billedet her i Stensalen er Frue Thale Ulfstand, en dame der har haft stor betydning for klostret.
Allerede i 1560 afhændede Frederik II store dele af Bosjökloster ved mageskifte,
dvs. at man byttede lige over, med fru Thale Ulfstand,
som efter fem års ægteskab var enke efter Povel Laxmand til Stenholt. 
 Efter reformationen blev klostret lagt ind under den danske krone  
og blev forlenet til den afsatte ærkebiskop i Lund Torben Bille mod at han skulle sørge for 
de klosterjomfruer som endnu boede der. Bille tilhørte en af de fornemste danske adelsslægter, 
som ejede store jordbesiddelser i Skåne. Efter Frederiks I's død var han medlem af det danske rigsråd 
og gik hårdt frem mod de lutherske prædikanter i de skånske købstæder. 
Efter grevens fejde blev han fængslet i 1536 og i 1537 godkendte han den lutheranske troslære 
og biskopmagtens afskaffelse, hvorefter han slog sig ned på Bosjökloster 
og virkede som dekan ved domkapitlet i Lund. Allerede før Billes død i 1552 
havde adelsmanden Hans Barnekow fået "ventebrev" på lenet. 
Han døde 1559 og blev efterfulgt af Steen Rosensparre til Skarhult.Allerede i 1560 afhændede Frederik II store dele af Bosjökloster ved mageskifte, dvs. at man byttede lige over, med fru Thale Ulfstand, som efter fem års ægteskab var enke efter Povel Laxmand til Stenholt. Trods dette fik Rosensparre lov til at beholde nogle af godsets bøndergårde. Fru Thale var datter af rigsråd Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö og Häckeberga, dermed blev hun også ejer af disse godser. Hun forblev enke resten af livet, overlevede sine børn og døde på Bosjökloster 1604. Ejendommen overgik derefter til hendes bror Holger Jensen Ulfstand til Häckeberga, som var kendt for sin lærdom og fromhed, han blev efterfulgt af sin datter Anne som var gift med Jørgen Axelsen Urup til Björkeberga. 

 Jørgen Urups mor, Helle Marsvin, giftede sig efter sin mands død med befalingsmanden på Øsel, Jacob Beck til Baldringe og Gladsax. Denne og senere hans søn Jochum Beck som altså var stedbror til Jørgen Urup, købte og indløste efterhånden arvingernes andele. Da Jochum Beck 1629 gifte sig med Else Sigvardsdatter Grubbe fra Hovdala, var han eneejer af Bosjökloster. Hans og hans hustrus våbensten med årstallet 1629 sidder indmuret over porten i østlængen. Jochum Beck forsøgte, inden han mistede sin store formue på alunbruget i Andrarum, at sætte de gamle klosterbygninger i stand. Tabene på alunbruget medførte at han måtte pantsætte og sælge sine ejendomme, deriblandt Bosjökloster. 
Du kan læse meget mere om klostrets historie på: http://www.bosjokloster.se/da-DK/om-bosjökloster/historie-20200292


Vi kom indenfor hvor der var mange smukke ting at se på. 
Et af de mange fantastiske portrætter er af den nuværende ejer og overhoved for familien Bonde,
Grev Thord Bonde, forvalter og ejer af Bosjökloster Slot & Haver siden 1969
Vi fik vekslet nogle ord med Greven, og han er efter vores mening en meget behagelig og vis mand.
Billedet her er et uddrag af et større portræt af Grev Thord Bonde. 
Hvis I vil se flere ting inde fra slottet,
så må I trykke på linket nederst på siden til Bosjökloster Slot & Haver's Hjemmeside. 
 
Bosjökloster Kirke, Den skal vi se lidt nærmere på.

Her er vi inde på selve slotsgården, på vej mod hpvedporten. 
Vi er nu gået ud ag hovedporten og på vej ind til slotskirken. 
Vi kommer ind i kirken fra tårnrummet. 
Klosterkirkens smukke alter. 
På nordsiden af koret hænger dette billede. 
Kirkens meget smukke døbefond. 
Kirkens prædikestol, som nok har været bemalet i sin tid, men nu står afrenset.
Der er ikke en lydhimmel over prædikestolen. 
Korbue krucifikset hænger på sin rette plads, nemlig over korbuen ind til koret.
Vi ser desværre mange stæder at dette krucifiks er flyttet ned på en sidevæg. 
Kirken har tilsyneladende et temmeligt stort orgel, vi hørte det dog ikke spille, 
Efter det korte besøg i klosterkirken gik vi mod vest for at se den 1000 år gamle eg,
det sætter nogle tanker i gang, når man står foran sådan et majestætisk og gammelt træ,
- tænk hvis det kunne fortælle sin historie - 
Træet er da også fredet! 
Vi gik en tur rundt om det fine gamle slot. 
Det var lidt ærgerligt, at solen ikke skinnede, men sådan var det. 
.
På plænen ned til søen, var der opsat nogle flotte skulpturer. 
Hele slottet er omgivet af smukke anlæg. 
Bosjökloster ligger i hjertet af Skåne, på en halvø mellem Västra og Östra Ringsjöen ca. 6 km. syd for Höör.
Der er naturligvis et stykke vej at køre,
men det er virkelig en stor oplevelse at bese det smukke Bosjökloster, Slot & Haver. 
Selv om vi skriver d. 8/10,
så var der stadig mange smukke blomster at kikke på, og mange roser stod stadig i flor. 
Her et kik til de store avlsbygninger. 
Her et lille billede af vores gode veninde,
som holder os orienteret, når der er sådan nogle dejlige ture på programmet. 
I denne forhindværende avlsbygning, var der indrettet en stor gildesal. 
Her blev derserveret kaffe og kage til hele selskabet fra Gilleleje 
Efter kaffen, så gik turen ud til bussen, og hjemad gennem Skåne til Helsingborg/Helsingør.
Vi siger tak for en fantastisk dejlig tur, til Gilleleje Menighedsråd og Gillelejes præster. 
 
 
Retur til "Øst Danmark" 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen 
*