Vi besøger Sct. Peders Kirke, Dalby Fyn, 2010.

23-10-10 Danske kirker
Tryk for stort billede:
Dalby kirke kaldes "Sct. Peders Kirke".
Den ældste del stammer fra romansk tid af utilhugget kamp med kvadersokkel. 
Tryk for stort kort:
Dalby Kirke ligger her lidt nord for Kerteminde på Fyn.
Tryk for stort billede:
Senere (15-1600) forlænget mod vest, tårn og våbenhus tilbygget.
Tryk for stort billede:
Tårnet er bygget til i begyndelsen af 1500-årene,
og har for nordfynske kirker særlige kendetegn cirkelblændinger.
Tryk for stort billede:
Kendt for sit smukke interiør og inventar fra ca. 1580-1630.
Tårnet blev sidst i 1700-årene gravkapel med pompøs udsmykket indgangsportal
fra kirkens skib, øverst med en stor heraldisk dekoration.
Tryk for stort billede:
Her har stået 19 kister bl.a. med personer fra Brockdorff-slægten.
Kirkens klokker kan betjenes her nede fra tårnrummet.
Tryk for stort billede:
Altertavlen fra 1633 har billeder i alle felter, fra højrenæssancen altid malerier,
som senere også er udskårne relieffer, som det bl.a. ses her i Dalby.
Tryk for stort billede:
Foran alteret ligger et smukt stramajbroderet tæppe
Tryk for stort billede:
Formodentlig broderet af menighedens damer.
Tryk for stort billede:
Over buen ind til koret hænger dette smukke krucifiks
Tryk for stort billede:
Også kirkens indgangsdør fra våbenhuset er rig på gammelt træskærerarbejde.
Tryk for stort billede:
Prædikestol og præste- og degnestol er fra 1588.
Tryk for stort billede:
Prædikestolen er udstyret med en meget flot udskåret og dekoreret lydhimmel.
Tryk for stort billede:
Kirkeskibet
Tryk for stort billede:
Kirkens ret store orgel
Tryk for stort billede:
Vi går ud af den smukke kirke og ser lidt på nordsiden af bygningen.
Tryk for stort billede:
Her sidst i oktober er det ret koldt når man går her i skyggen.
Tryk for stort billede:
Men vi vil jo gerne have så meget med som muligt.

Tryk for stort billede:
Her er Kirkens kapel
Tryk for stort billede:
Og her en smuk låge i kirkegårdsmuren, og roserne har endnu ikke fået nattefrost.
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@kirkefotos.dk