Vi besøger Vroue Kirke lidt syd for Skive, i 2011

25-10-11


Vroue Kirke, Vrouevej 5 * 7800 Skive Tårn og våbenhus er sengotiske tilbygninger.
En antydning af kirkens alder kan gives ved fundet af en mønt fra 1060.


Vroue kirke ligger på en forhøjning vestligt i den lille landsby
En klokke i tårnet betjenes udefra.

Kirkens største seværdighed er de mange billeder.
Billederne er udført af Viborg-maleren Christen Pedersen Lyngby i årene 1703-1710.

De 4 evangelister: Mattæus, Markus, Lukas og Johannes

Kirkens orgel er anbragt på kirkens pulpitur over menigheden

På pulpituret er der syv billeder af Jesus lidelseshistorie

På prædikestolen er der indsat årstallet 1609

Det store billede på altertavlen skal nok forestille den sidste nadver


Døbefonten er af Viborg-typen,
dåbsfadet blev købt i 1704 for 2 rdl. 4 mk. Det kom fra Søndre Sogns Kirke i Viborg.

Smukt arrangerede gravmonumenter fra nedlagte grave

Et kik over kirkediget til nærmeste nabo

Der er adgang til kirkegården fra vest gennem en køreport og fra nord via trappe og låge.
Der har tidligere været en låge i kirkediget i det nordøstlige hjørne,
hvor man i hjørnet af kirkediget stadig kan se stenstolperne.
Køreporten mod vest flankeres af to smukke, gamle piller, opbygget i munkesten.
Pillernes øvre afslutning er speciel og kendes iflg. Nationalmuseet kun herfra.
Den sydlige pille hviler bl.a. på en genanvendt sokkelsten,
og dette sammenholdt med opbygningen i munkesten gør det nærliggende at tro,
at pillerne er opbygget i 1827 af materiale fra et sideskib, der blev nedbrudt dette år.

Vi forlader kirken samme vej som vi kom ad,
Her kan man se at der er foretaget en reparation af nogle af den meget flotte trappes trin.Tilbage til


Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@kirkefotos.dk