Vi besøger Sevel Kirke ved Vinderup, i 2011

26-10-11


Sevel Kirke, ca. 15 km SV for Skive, Viborg Stift, bygget omkr. 1200.

Sevel Kirke, Klostervej 1, Sevel, 7830 Vinderup


Der blev foretaget nogle småreparationer og kalkning af tårnet.


Vi syntes det er en fantastisk smuk og vel dimensioneret kirke.


Sevel Kirke er en romansk kvaderstenskirke.
Tårnet og en del af kirken er dog bygget efter 1554 af materiale fra Trandum Kirke
På våbenhuset står der 1765 ???

Vi går indenfor, hvor vi bl.a. ser en model af Skoleskibet Danmark.

Det er et stort kirkerum, her set oppe fra orglets pulpitur.

Til venstre ses et maleri af Jesu vandring til Golgata

Alterbordet er af sten og har et relikviegemme
kirkens ældste inventar en romansk døbefond af granit.

Orglet er anbragt på kirkens pulpitur


Familien Juels store præg på kirken ses på prædikestol,
herskabsstole, pulpitur, gravminder og epitafium.


Nærmeste nabo er Kirkehuset "Stephansminde"

9 april 1940
Verdensriger sank i grus
Ungdom ofred liv og blod
End dog står vor moders hus
Gud var gamle Danmark god
5 maj 1945

Tilbage tilMed venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@kirkefotos.dk